Utbildningar Utbildningar Här samlas alla KFUM:s utbildningar

Translate

Vad är EGOL?

EGOL står för Effektivare grupper och ledare och är en utbildning som genomförts på initiativ av KFUM Stockholm Gotland.

Utbildningen behandlar det som visat sig vara viktigast för att effektivt leda och samverka med andra människor:

  • ett självförtroende som grundas i självinsikt, det vill säga medvetenhet om mina personliga förutsättningar, erfarenheter och värderingar samt hur detta påverkar mig och mitt beteende,
  • en förmåga att skaffa och bibehålla kontakt med andra samt få andras tillit,
  • en förståelse för andras beteende,
  • en förmåga att hantera konfliktsituationer, speciellt om jag är inblandad,
  • en förmåga att leda och påverka andra,
  • en förmåga att arbeta i grupp,
  • en förmåga att identifiera och finna lösningar på problem och
  • en förmåga att planera och genomföra förändringar

Just nu är utbildningen vilande.