Utbildningar Utbildningar Här samlas alla KFUM:s utbildningar

Translate

Nationell handledarutbildning

emmautb2

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till instruktörer som är minst 20 år och som har god erfarenhet av att leda en grupp i teambuildingaktiviteter.

Syfte

Syftet med kursen är tvådelat:

  • att ge instruktörerna mer kunskap kring vad som påverkar processen i en grupp. De ska kunna uppmärksamma beteenden som inverkar på samspelet och själva förstå vad det har för betydelse.
  • att förstå hur de som instruktörer påverkar lärandeprocessen hos gruppen genom att leda samtalet på olika sätt.

Kursinnehåll

Under kursen kommer vi att:

  • dela erfarenheter av att arbeta med en grupp
  • gå igenom samtalsledarens betydelse för en individs och en grupps process
  • prova att själva leda en grupp och upptäcka mönster i gruppen samt få feedback på ledarskapet
  • prova att själva processa en grupp med samtalet som redskap