Utbildningar Utbildningar Här samlas alla KFUM:s utbildningar

Translate

Trygga möten

tryggamoten

Trygga Möten är ett material som höjer medvetenheten om övergrepp och otrygghet i föreningslivet och i barns liv. Vi arbetar med följande frågor

  • Hur skapas en trygg och säker föreningsverksamhet? 
  • Hur kan föreningar hantera otrygghet och kriser när de uppstår?
  • Hur samtalar man med barn kring svåra upplevelser?
  • Vad gör man när man misstänker att ett övergrepp har begåtts?

Trygga Möten-materialet utvecklades av Scouterna och har sedan länge använts i flera KFUM-föreningar, även utanför KFUM:s scoutförbund. Sedan början av 2013 samarbetar KFUM Sverige med Scouterna för att vidareutveckla materialet och sprida det till andra organisationer. Samtidigt arbetar vi inom KFUM för att utbilda i materialet bland våra ledare och chefer. Utbildningar i Trygga Möten arrangeras löpande, både på lokal nivå och instruktörskurser på nationell nivå – håll koll i din förening och via KFUM:s nyhetsbrev. Du kan också gå onlinekursen direkt på http://tryggamoten.se/

Behöver du prata om någonting?

Till BRIS 116111 kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på deras telefoner. Man kan inte heller se på telefonräkningen att du har ringt. Däremot kan du själv behöva rensa i samtalslistan efteråt, om du inte vill riskera att numret till BRIS 116 111 syns bland senast uppringda nummer. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Telefonnumret är 116 111 och telefonen är öppen kl 10-22 alla dagar, utom på onsdagar mellan 13 och 16.
BRIS chatt och mejl

BRIS Vuxentelefon – 077-150 50 50

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym.