Utbildningar Utbildningar Här samlas alla KFUM:s utbildningar

Translate

Arbete med unga utifrån ett hälsoperspektiv

Vårens Hälsoperspektivkurs arrangeras i Göteborg den 23-24 april 2016. 

Tack vare generösa bidrag kostar kursen bara 100 kronor per person- mat, boende och resor till Göteborg ingår. Kursen rymmer 20 personer.

Konflikthantering

När barn blir inblandade i konflikter är det viktigt att dessa hanteras utifrån barnperspektivet i så hög grad som möjligt. Därför erbjuder vi nu en kurs i förebyggande konflikthantering, tänkt som ett verktyg för ledare som möter barn och unga i sin verksamhet. Metoderna kombinerar KFUMs vision och FNs Barnkonvention och visar hur man tillämpar dessa praktiskt inom områdena konstruktiv kommunikation och konflikthantering.

Integration
Läget i Syrien – och flyktingsituationen
 Föreläsning med Hanin Shakrah
Föreläsningen handlar om Syrien, flyktingsituationen och om de utmaningar som möter flyktingarna under och efter flykten.

Inbjudan
Ladda ned inbjudan

Mer information och anmälan finns på KFUM Syd:s hemsida!