Utbildningar Utbildningar Här samlas alla KFUM:s utbildningar

Translate

Emma

Mira_och_Karin_Alnäs

Det tredje steget i KFUM:s utbildningstrappa Helheten har fått sitt namn från en av grundarna till YWCA (KFUK), Emma Robarts.

SYFTE:

Att förbereda deltagarna för att jobba aktivt för KFUM:s målsättning i sitt ledarskap och i sin förening samt att utvecklas i sitt ledarskap och dessutom skapa ett nätverk utanför den egna föreningen av KFUM:are.

MÅL:

Att sätta igång deltagarnas tankar om sina värderingar i förhållande till KFUM:s målsättning samt att introducera dem till ledarskapets komplexitet under roliga och positiva former.

UPPLÄGG:

Emma hålls på regional-/distriktsnivå där flera föreningar/kårer går utbildningen tillsammans. Utbildningen leds av två kursledare, båda med god insyn i KFUM och ledarskap.

KURSINNEHÅLL:

 • KFUM-kunskap
  - KFUM-historia
  - Förstå varför KFUM bildades
  - Se att bredden i verksamheterna är metoder att nå målen
  - Målsättningen
  - Vill-punkter, se sammanhanget i KFUM:s verksamheter
 • Ledarskap
  - Ledartyper
  - Vad är viktigt i en bra ledare
  - Förebilder
  - Situationsanpassat ledarskap
  - Grupprocess
  - Konflikthantering
 • Personlig utveckling
  - Roller i grupp
  - Vilken roll tar jag i gruppen? Varför tar jag den?
  - Kommunikation
  - Feedback
  - Jag-budskap
  - Reflektion

TIDSÅTGÅNG:

En helg med övernattning

– Kolla i kalendern till höger på sidan när nästa Emma-utbildning är.

FÖRKUNSKAPER:

 • Genomförd Williams eller kunskap motsvarande Williams
 • Aktiv ledare/hjälpledare

ÅLDERSKRAV:

 • Minst 15 år

ÅSIKT FRÅN DELTAGARE SOM GÅTT UTBILDNINGEN:

”Kursen överträffade alla mina förväntningar, jag är överväldigad av ny självinsikt och gemenskap. Vi blev utmanade i vårt tankesätt och jag lärde mig enormt mycket på kort tid.”