Utbildningar Utbildningar Här samlas alla KFUM:s utbildningar

Translate

George

georgewilliams

Det första steget i KFUM:s utbildningstrappa Helheten har fått namnet George efter George Williams, grundaren av YMCA (KFUM).

SYFTE:

  • Skapa en medvetenhet om KFUM i den egna föreningen och den egna verksamheten
  • Skapa nyfikenhet
  • Informera om vad vi är och vad vi gör

MÅL:

Målet med George är att tala om att KFUM finns, vad det är och att vi alla som enskilda medlemmar tillsammans utgör KFUM.

UPPLÄGG:

George hålls lokalt av respektive förening/kår. Utbildningen leds av en ledare i den egna föreningen/kåren.
Kursledaren utgår från ett kompendium som fungerar som en vägledning genom utbildningen.

KURSINNEHÅLL:

  • Presentationsövningar, teambildning
  • Föreningskunskap, ökad kunskap om den egna föreningen
  • KFUM
  • Logotyp
  • KFUM – vad det står för i vår förening
  • KFUM-historia, i Sverige och världen
  • Utvärdering

TIDSÅTGÅNG:

2-4 timmar

FÖRKUNSKAPER:

Den som går utbildningen George har någon anknytning till KFUM antingen som deltagare eller närstående.
Kursledaren ska ha minst kunskaper enligt George.