Utbildningar Utbildningar Här samlas alla KFUM:s utbildningar

Translate

Williams

georgewilliams

Namnet till det andra utbildningssteget i KFUM:s utbildningstrappa Helheten kommer även det från YMCA:s (KFUM:s) grundare George Williams.

SYFTE:

Williams har som syfte att öka inblicken i KFUM och väcka intresse för att utvecklas som medlem och att bli ledare i den egna föreningen/kåren.

MÅL:

Målet med Williams är att öka kunskapen om KFUM och dessutom ge deltagarna en idé om vad en god förebild är.

UPPLÄGG:

Williams hålls lokalt av respektive förening/kår. Utbildningen leds av en ledare som själv gått George och Williams. Ett kompendium fungerar som en vägledning genom utbildningen.

KURSINNEHÅLL:

 • Presentationsövning, teambildning
 • Återblick på segment 1 i medlemsutbildningen, George
 • KFUM, vad symboliken betyder, KFUM:s vill-punkter
 • Personlig utveckling
 • Vad det innebär att vara en förebild
 • Beteendekunskap
 • Kommunikation, störningar och vad du bör tänka på när du pratar med folk
 • Feedback
 • Utvecklingsmöjligheter inom KFUM

TIDSÅTGÅNG:

1 dag, 4-8 timmar.

FÖRKUNSKAPER:

 • Medlem i KFUM-förening/kår (minst 1 år) och intresserad av att öka sitt engagemang
 • Ha gått en utbildning eller ha kunskap enligt George

ålderskrav:

 • Minst 14 år

George Williams

George Williams