Utbildningar Utbildningar Här samlas alla KFUM:s utbildningar

Translate

IDEELL ARENA

IDEELL ARENA är ett samarbete mellan idéburna organisationer som startades av forskare och ledare från olika ideella organisationer 1998. Idag driver KFUM och ett sjuttiotal andra organisationer IDEELL ARENA och all verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. Organisationen stödjer och sprider forskning om ideella organisationer.

http://www.ideellarena.se/ finner du utbildningar, forskning och nyheter!