Utbildningar Utbildningar Här samlas alla KFUM:s utbildningar

Translate

Sammanfattning av Emma-utbildningen i oktober

noxcuses

Emma-utbildningen på Stensunds folkhögskola den 10-12 oktober blev speciell. Framförallt eftersom vi hade besök från tre personer från YMCA Athlone i Kapstaden, Sydafrika. De var med oss i princip hela lördagen. Så våra deltagare fick öva på sin engelska och samtidigt få en större förståelse för YMCA-rörelsen i stort.

Men låt oss börja med fredagen:

Under fredagen presenterade sig deltagarna för varandra, vi pratade om utbildningens innehåll och syfte. Mer än så hanns/orkades inte med.

Gällande lördagen fokuserade vi mycket på KFUK och KFUM på förmiddagen. Vi tittade på några filmer och gjorde värderingsövningar till det, bland annat gällande Body, Mind, Spirit och möjligheten till utveckling inom KFUM. Kl 11 kom besöket från Sydafrika tillsammans med Mats från Gimle KFUK-KFUM. Vi började med att de fick presentera sig själva och sin verksamhet för att se på likheter/skillnader med hur vi jobbar i Sverige. Intressant är att de, på uppdrag av kommunen, utför hemtjänst hos gamla som behöver ses till.

Efter lunch hade vi en open space-övning där deltagarna själva fick bestämma vilka frågor som skulle diskuteras. Vi pratade om allt från vad ett KFUM-medlemskap innebär till hur man kan lösa konflikter. Därefter gjorde vi en övning utifrån att rangordna olika ledaregenskaper utifrån vilken som var viktigast. Middag efter det och när vi var klara med den åkte besöket från YMCA Athlone. Vi avslutade dagen med ett pass om nonviolent communication. Efter en väldigt lång dag var det lite osäkert om passet skulle gå hem eller inte, om deltagarna skulle kunna ta in informationen men vi jobbade med att deltagarna direkt fick tillämpa metoden vilket gjorde det greppbart och väldigt intressant.

Söndagen började med att vi pratade om situationsanpassat ledarskap och nämnde några modeller gällande detta (bl.a. FIRO). Därefter hade vi ett pass om motivation och sist men inte minst pratade vi om möjligheter inom KFUM. Efter lunch var det endast utvärdering och städning kvar innan vi lämnade Stensunds folkhögskola.

Som alltid är utbildningen en kamp mot klockan. Mycket ska hinnas med på kort tid, samtidigt som det är viktigt att ge utrymme för att umgås. Om något ska läggas till måste något annat tas bort.

Deltagarna på utbildningen var från KFUM Göteborg, KFUM Örebro, Bromma KFUM och Uppsala KFUM.

Mer foton från utbildningen finns här.