Utbildningar Utbildningar Här samlas alla KFUM:s utbildningar

Translate

Söka pengar

Tyringegårdsfonden

Fonden delar ut stipendier till frivilliga och anställda i föreningen för tillfälle till vila, rekreation och inspiration för fortsatt engagemang i KFUM. Två-tre stipendier kan delas ut årligen. Har ni någon som behöver uppmuntran – skicka in ert förslag som inkluderar personens namn och adress, ålder samt de meriter som kan stödja förslaget. Sista ansökningsdatum: 15 april.
Ansökan: Stipendiekommittén, KFUM Sverige, Rosengatan 1, 111 40 Stockholm.

Bertil Tronêts stipendiefond / Y-klubbarnas stipendiefond

Stipendier delas ut till frivilliga och anställda ledare inom KFUM för deltagande i kurser och konferenser. Utbildningarna bör bidra till fortsatt utveckling och engagemang för arbetet inom KFUMs olika verksamhetsgrenar.
Stipendiet delas ut årligen och kan sökas både av enskilda medlemmar och och lämpliga ledare på förslag från förening eller specialförbund. Stipendiesökande ska ha ledaruppdrag inom rörelsen och i ansökan väl motivera sin önskan om stipendiestöd samt ange ålder, ledaruppgift samt fullständigt namn och adress. Sista ansökningsdatum: 15 april.
Ansökan: Stipendiekommittén, KFUM Sverige, Rosengatan 1, 111 40 Stockholm.

Mathilda och Anna Roos stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier till KFUM-medlemmar, företrädesvis kvinnor som på olika hedervärda sätt arbetar eller har arbetat inom rörelsen och som behöver uppskattning i form av kurser eller konferenser av olika slag. Föreningen eller enskild medlem är välkommen att söka. Sista ansökningsdatum: 30 april eller 30 september.
Ansökan: Stipendiekommitén, KFUM Sverige, Rosengatan 1, 111 40 Stockholm.

Fonden för triangelföreningar

Triangelförbundet har beslutat att minst hälften av statsbidragen skall gå direkt till våra medlemmar. Den största delen ges som aktivitetsbidrag och resten placeras i Fonden där föreningar och enskilda medlemmar kan söka bidrag. Detta för att uppmuntra föreningsutveckling och personlig vidareutveckling. Fondmedlen skall ge medlemmar och föreningar en möjlighet att utvecklas och prestera då de egna resurserna inte räcker till. Ansökningarna bedöms individuellt och det finns inga begränsningar hur mycket pengar man kan söka. Det är Triangelförbundets styrelse som beslutar vilka ansökningar som skall beviljas. Både ansökan och återrapportering sker digitalt via vår hemsida. Det viktigaste är inte hur man skriver utan vad man vill göra dock måste alla uppgifter vara korrekt ifyllda.

Triangelfondens syfte är att stödja

*Samarbeten och utbyten mellan medlemsföreningarna – att hjälpa föreningarna att samarbeta och utbyta erfarenheter. Detta kan t.ex. vara rena resekostnader.

*Projekt och nya verksamheter i medlemsföreningarna. Detta för att föreningarna ska våga testa nya verksamheter och kunna finansiera den första tiden eller göra förstudier, ansökningsprocessen till andra fonder och så vidare.

*Utbildningar som kommer KFUM:s ungdomsverksamhet till gagn. Vi vill bidra till att få in ny kompetens i rörelsen, och att engagerade människor ska belönas med ny kunskap.

*Resor för KFUM-medlemmar i samband med utbildningar, projekt, möten, utbyten och samarbeten. Resekostnader är ofta ett hinder för engagemang, särskilt för ungdomar, och vi tycker att det är viktigt med personliga möten och relationer mellan medlemmarna i rörelsen.

http://fonden.kfum.se