Utbildningar Utbildningar Här samlas alla KFUM:s utbildningar

Translate

Strategiska utbildningsfrågor

I KFUM Sveriges styrelse finns en utbildningsgrupp som har som uppgift att diskutera utbildningsfrågor på strategisk nivå. De ska också ansvara för att utbildningsmotionerna från riksombudsmötet 2013 följs upp på ett bra sätt.

Vill du komma i kontakt med KFUM Sveriges utbildningsutskott som diskuterar utbildningsfrågor på strategisk nivå?

Kontakta Kristina Bergmark, ledamot – KFUM Sveriges styrelse

Mail: kristina.bergmark@kfum.se